Hlas onkologických pacientů byl dnes opět slyšet, tentokrát na ministerstvu zdravotnictví (MZ). S jeho představiteli v čele s ministrem Adamem Vojtěchem zástupci pacientských organizací řešili u kulatého stolu potřeby pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním. Pacientskou organizaci VERONICA reprezentovala JUDr. Šárka Špeciánová.

Třetí setkání

Jde o již třetí společné setkání, jehož se účastnili i zástupci odborných lékařských společností, zdravotních pojišťoven a další odborníci.

„Pacienti a konstruktivní spolupráce s jejich zástupci jsou mojí dlouhodobou prioritou. Je nezbytné naslouchat nemocným s konkrétními diagnózami, abychom mohli postupně přizpůsobovat zdravotní služby jejich potřebám. Každý by přeci v našem solidárním systému měl mít možnost dostat se k lékům a péči, které nezbytně potřebuje. Jsem opravdu rád, že se spolupráce s Hlasem onkologických pacientů už zakládá na dobře fungující tradici,“ uvedl před setkáním ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

O čem se mluvilo?

Na pořadu byla především diskuse o legislativních a exekutivních návrzích na zlepšení dostupnosti a kvality péče. „S plátci a ministerstvem zdravotnictví jsme v první řadě hovořili o tom, jak i nadále zlepšovat dostupnost kvalitní zdravotní péče, včetně přístupu všech indikovaných pacientů k účinným lékům, s ohledem na současnou praxi a rozhodování zdravotních pojišťoven. Zajímalo nás také, jak jejich dostupnost upraví právě připravovaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, včetně procesní úpravy paragrafu 16, který umožňuje mimořádnou úhradu,“ vysvětlila koordinátorka Hlasu onkologických pacientů Ivana Plechatá.

Co přinese novela zákona?

„Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přinese pacientům s onkologickým onemocněním vyšší dostupnost vysoce inovativních a nejmodernějších léků. V oblasti standardních úhrad má novela motivovat, aby širší spektrum léčiv žádalo o běžnou úhradu a neobcházelo tento model rovnou prostřednictvím žádosti o paragraf 16. V důsledku by se tedy nejen více pacientů mohlo dočkat úhrady léku, který nezbytně potřebují, zároveň by procesy k tomu vyžadované měly trvat kratší dobu než doposud. Návrh novely jsme již poslali do připomínkového řízení. Nedojde-li v průběhu legislativního procesu k nějakému neočekávanému zdržení, mohla by novela vstoupit v platnost v prvním čtvrtletí příštího roku,“ doplnil ministr Vojtěch.

Pacienti v další části diskuse pochválili dosavadní spolupráci s Českou onkologickou společností, která se stále více rozvíjí. „Pacientům organizovaným v pacientských organizacích poskytujeme odborné zázemí.

Současně ale vítáme jejich pohled na organizaci, dostupnost a kvalitu onkologické péče jako zpětnou vazbu. Společně pak můžeme připomínkovat a ovlivňovat systém péče tak, aby pacient byl opravdu v centru rozhodování,“ zdůraznila zástupkyně České onkologické společnosti ČLS JEP Katarína Petráková.

Společně pořádají například semináře na odborná témata, společně připomínkují některé vyhlášky a novely zákonů, pacientské organizace pomáhají vysvětlovat pacientům nový systém dispenzarizace vyléčených onkologických pacientů u praktických lékařů a zajišťují zpětnou vazbu od pacientů k nové organizaci péče.

S ministrem Adamem Vojtěchem vedli představitelé Hlasu onkologických pacientů konstruktivní debatu, jak zefektivnit práci pacientské rady na MZ ČR jako poradního orgánu ministra či o tom, zda budou zástupci pacientů přizváni do pracovní skupiny, jež se bude na podzim zabývat re-akreditací komplexních onkologických center.


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz