Velkou skupinu našich pacientek tvoří mladé a zdravé ženy, v jejichž rodině se vyskytl nádor, pro který byla jejich maminka nebo sestra otestována na mutaci genů BRCA 1, 2. | MUDr. Olga Dubová, vedoucí genetické ambulance na gynekologicko-porodnické klinice v nemocnici Na Bulovce

MUDr. Olga Dubová, vedoucí genetické ambulance na gynekologicko-porodnické klinice v nemocnici Na Bulovce

Vědí tak o riziku, že danou mutaci nesou taky a musí se rozhodnout, jestli se nechají také otestovat. V případě, že jsou BRCA pozitivní, zdědily genetický defekt, pak přemýšlí, jestli budou podstupovat preventivní kontroly, nebo informaci vytěsní a budou doufat, že neonemocní.

Pacientky s mutací genů BRCA 1,2 potřebují dostatek informací a adekvátní péči, kterou se jim pokoušíme cestou specializovaných ambulancí poskytnout, vysvětlit jim rizika a nabídnout řešení. I když s nimi strávíme v ambulanci mnohem více času, než jsou zvyklé z běžných gynekologických praxí, přece jen nejsme schopni, jako lékaři, pomoci jim s vlivem této predispozice na jejich běžný život. Není lehké žít s vědomím rizik, které sebou mutace genů BRCA přinášejí, s nutností rozhodnout se kdy a jaký operační výkon podstoupit se všemi jeho důsledky, eventuálně unést rozhodnutí zákrok nepodstoupit.

Vědomí, že si nesou celoživotně vysoké riziko vzniku zhoubného nádoru významně ovlivňuje i jejich rozhodování o zakládání rodiny, o tom kdy a jak otěhotnět.

V neposlední řadě zvládnout léčbu nádorového onemocnění spjatého s mutací genů BRCA, která je obrovskou zátěží nejen pro ženu samotnou, pro její roli matky a partnerky, ale i pro celou širokou rodinu. A právě tady ve velké míře může usnadnit sdílení osudu mezi ženami se stejnou genetickou zátěží přijmutí této situace, zvládání krizových situací a pomoct jim při rozhodování v situacích, které sebou život s mutací genů BRCA 1,2 přináší.

Kontakt na objednání konzultace je 266 083 250


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz