Víte, jaká je incidence karcinomu děložního hrdla a pokrytí cervikálním screeningem v České republice?

Tušíme, že existuje určitá skupina pacientek, která na pravidelné gynekologické screeningy nechodí, jak je tato kohorta ale velká? Máme k dispozici unikátní data z Národního onkologického registru a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Z grafů je například patrné, že nejvíce karcinomů děložního hrdla je diagnostikováno u pacientek ve věku 35-44 let a 60-64 let.

Nejvyšší pokrytí screeningem je u mladších věkových kategorií – zejména u žen ve věku 20-39 let, kde dosahuje více jak 60 %. S postupujícím věkem pokrytí výrazně klesá. Např. ve skupině žen starších 60 let je odhadované pokrytí cytologickým screeningem při jednoročním intervalu jen 30,2%! Přitom právě u této věkové skupiny je diagnostikováno nejvíce zhoubných nádorů děložního čípku.

Při hodnocení pokrytí screeningem v rámci dvouletého intervalu (2015-2016) sledujeme podstatně vyšší hodnoty pokrytí. Přesto stále zůstává nízké pokrytí u nejstarších žen.

Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz