Eva Zahradnická – reportérka MF DNES | Na rakovinu děložního čípku zemře v Česku denně jedna žena. Každý rok přibude dalších osm set nemocných. A to i přesto, že pojišťovny každoročně hradí preventivní cytologický stěr, který změny na čípku umí odhalit. Jenže padesát let stará metoda má svoje limity, je spolehlivá ze šedesáti až pětasedmdesáti procent.

Mnoho žen tedy umírá jen proto, že klasické testování není dostatečně přesné. Teď je tu však nová naděje.
Existuje už i modernější HPV DNA test, který se v Česku druhým rokem zkouší. Studie nazvaná LIBUSE potvrzuje, že je mnohem citlivější. Už loni díky ní lékaři na vzorku skoro dvou a půl tisíce žen zachytili čtyřikrát víc přednádorových stavů. Původcem většiny případů rakoviny děložního čípku jsou lidské papilomaviry (HPV).

Nyní má MF DNES k dispozici výsledky po druhém roce této studie. HPV DNA test se opakoval u 135 rizikových žen, u kterých byla loni přítomnost viru potvrzena, a odhalil šest dalších případů závažných předrakovinných změn, které cytologie nerozpoznala. Falešně pozitivní byla jen jedna žena, to znamená, že HPV test u ní infekci neprokázal, naopak cytologie za rok ano.

Druhý rok LIBUSE přinesl ještě jednu podstatnou informaci. Více než čtyřicet procent žen, které byly na začátku pozitivně testované, se viru zbavily vlastní imunitou.

„Předpokládalo se, že infekce se dokážou zbavit zejména ženy do 30 let a pak má infekce tendenci přetrvávat. Co je ještě zajímavější, že to prakticky nebylo vázané na věk. Infekce se zbavily i ženy, kterým bylo nad 50 let,“ popisuje výsledky garant studie Jiří Sláma z Gynekologicko-porodnické kliniky I. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Lékaři proto nyní chtějí jednat o tom, že by se takzvaný screeningový systém testování na rakovinu děložního čípku v Česku výrazně změnil.

Šance na život pro čtyři sta žen ročně

Čtyřiačtyřicetiletá maminka dvou dětí Jana přišla do pražské nemocnice U Apolináře letos v květnu. S nádorem ve čtvrtém stadiu, který už prorostl do močového měchýře a konečníku. Jana už delší dobu trpěla také myomy, nezhoubnými útvary, kvůli kterým brala i léky. Na cytologický stěr z čípku chodila pravidelně celý život. Za poslední půlrok ji viděli dva gynekologové hned čtyřikrát. Nádor na čípku ovšem neobjevili.

Ročně u nás zemře na rakovinu děložního čípku asi čtyři sta žen a osm stovek dalších si nově diagnózu vyslechne. Jen U Apolináře to byly v květnu tři ženy s velkými zhoubnými nádory, o kterých jejich gynekologové nevěděli.

Případy to nebyly ojedinělé. „Polovina pacientek přijde s pokročilým stadiem onemocnění, na které zemře. A z této poloviny zhruba polovina chodí na pravidelné kontroly, a přesto nádor není rozeznaný. Nehledě na to, že ženy přijdou s nádorem, nikoli s přednádorovým stavem,“ říká šéf onkogynekologické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP David Cibula.

Vysoká spolehlivost

V Čechách pojišťovny hradí preventivní vyšetření děložního čípku formou cytologie, tedy stěru z čípku, jednou ročně. Metoda je však spolehlivá ze 60 až 75 procent.

Vedle ní existuje i modernější HPV DNA test. Je asi o 30 procent citlivější a odhalí už přítomnost infekce lidským papilomavirem (HPV), který změny vyvolává. Jeho spolehlivost už dva roky ověřuje česká studie LIBUSE, která potrvá ještě dva roky. „Předpokládáme, že doložíme takzvanou negativní predikci. Že ženy, které byly testovány jako negativní, zůstávají dlouhodobě negativní a falešně negativních případů bude úplné minimum. Musíme vycházet z toho, že žádný test v medicíně není stoprocentní,“ říká garant studie Jiří Sláma z Gynekologicko-porodnické kliniky I. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Už ve dvouletém intervalu podle nejnovějších dat dosáhla předpověď, že žena chorobu nedostane, přesnosti 99,95 procenta.

Sláma už vytvořil nové odborné doporučení pro své kolegy. Podle něj by se do budoucna mohl HPV DNA test stát součástí screeningu děložního čípku vedle cytologie. Prováděl by se jednou za tři roky dvakrát po sobě, pokud by byl negativní, další testování by bylo za pět let.

Kdyby se doporučení změnilo, lékaři by chtěli jednat o novém systému prevence s ministerstvem zdravotnictví i pojišťovnami.

Jenže podle všeho to se schvalováním tak snadné nebude. Zatímco onkogynekologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP návrh schválila, sekce pro cervikální patologii a kolposkopii to zatím odmítá. „Měli jsme spoustu připomínek, není to jednoznačné, že by všichni souhlasili, že zavedení testu by bylo velkým přínosem pro ženy. Test je spolehlivý ve smyslu citlivosti. Pokud ale žena bude mít falešně negativní test a přijde za tři roky nebo pět let, je ve výrazně větším ohrožení než žena, která má falešně negativní cytologii a přijde po roce,“ namítá předseda sekce kolposkopie a cervikální patologie a předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák.

Ženy riziko podceňují

Potíže s rakovinou děložního čípku nejsou jen o sporu o citlivější test. Samy ženy si život komplikují tím, že na prevenci nechodí. Nejhorší je to ve věkové kategorii 50+ a průměrný věk ženy s pokročilou rakovinou čípku je více než 53 let. Autoři LIBUSE se domnívají, že prodloužení intervalu prohlídek by k lékaři přivedlo více žen. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky totiž jednou ročně chodí asi 58 procent žen, v dvouletém intervalu skoro 80 procent.

HPV test je ženám už nyní dostupný, pojišťovny ho ale hradí jen ženám, kterým cytologie ukáže odchylku.
Před HPV se lze chránit očkováním. To je nepovinné a dívkám a chlapcům mezi 13. a 14. rokem ho pojišťovna hradí. V roce 2012 bylo dle údajů ÚZIS očkováno skoro 76 procent tehdy třináctiletých dívek, o pět let později už jen 63 procent. U chlapců, kteří mohou být přenašeči viru, se proočkovanost odhaduje na 30 procent.

[Eva Zahradnická – reportérka MF DNES 26. 6. 2019]


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz