Praha, 24. června 2019 – pacientská organizace Veronica a společnost Onko Unie uspořádaly kulatý stůl na téma „Boj s rakovinou vaječníků“. Cílem akce bylo edukovat širokou veřejnost a zároveň přispět k diskuzi odborníků i politiků o přístupu menších skupin pacientů k inovativní léčbě.

Cílem červnového kulatého stolu v první řadě zvýšit povědomí o zhoubném onemocnění vaječníků, konkrétně o posledních trendech v oblasti včasné diagnostiky i léčby.
Debatou chceme mezi předními odborníky vyvolat diskuzi o vstupu inovativních léčiv v kontextu rozsahu jejich finančního dopadu do systému veřejného zdravotního pojištění i ve světle připravovaných legislativních změn.

Diskuse se zúčastnili lékaři, zákonodárci, pacienti a zástupci pacientských organizací. Pozvání přijali: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko- porodnické kliniky Na Bulovce, MUDr. Lukáš Dostálek, předseda správní rady pacientské organizace Veronica, Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví, MUDr. Doležal z iHETA, Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP, doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., přednostka Onkologické kliniky ve FN Motol a zároveň předsedkyně odborné společnosti a paní profesorka Tesařová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Tisková zpráva

Naděje pro pacientky s rakovinou vaječníků

Praha, 24. června 2019 – pacientská organizace Veronica a společnost Onko Unie uspořádaly kulatý stůl na téma „Boj s rakovinou vaječníků“. Cílem akce bylo edukovat širokou veřejnost a zároveň přispět k diskuzi odborníků i politiků o přístupu menších skupin pacientů k inovativní léčbě.

Nějakou formou zhoubného nádoru onemocní v České republice každý třetí člověk. Rakovina vaječníků nepatří mezi nejčastější formy rakoviny, patří však mezi nádory s vůbec nejvyšší úmrtností. V roce 2016 podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky onemocnělo v České republice touto nemocí 998 žen a 628 jich zemřelo. Přestože během května proběhla řada akcí na zvýšení povědomí o onkologických onemocněních, pacientky s rakovinou vaječníků jsou často opomíjenou skupinou pacientek.

Především z tohoto důvodu pacientská organizace Veronica a společnost Onko Unie uspořádaly kulatý stůl, kde pacienti, odborníci i poslanci mohli diskutovat o výzvách, kterým nejen pacienti, ale i ošetřující lékaři často čelí. “Problémem rakoviny vaječníku je pozdní diagnóza. U tří čtvrtin pacientek nacházíme nádor v pokročilém stádiu,” upozorňuje prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., který je přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce v Praze.

Aktuálně se mezi odborníky hojně diskutují revize systému vstupu inovativních léků na trh. Od září 2018 se také české pacientky dostanou k moderní biologické léčbě, pokud u nich dojde k recidivě onemocnění. „Nyní čekáme, jak dlouho bude trvat jednání o úhradě stejné léčby pro pacientky, u kterých byla nově diagnostikovaná rakovina vaječníků, tedy v první linii,“ dodává MUDr. Lukáš Dostálek, předseda správní rady pacientské organizace Veronica. Mezinárodní, dvojitě zaslepená klinická studie prokázala, že právě nově diagnostikované pacientky, které mají mutaci v genech BRCA, profitují z moderní biologické léčby nejvíce. Tato indikace byla zaregistrována u Evropské lékové agentury v polovině června, není však jasné, kdy bude pro české pacientky hrazena. Tato léčba nejen významně prodlužuje přežití, ale dle studie i dává naději části pacientek na úplné vyléčení.

Již dnes víme, že není možné ze systému veřejného zdravotního pojištění hradit veškerou moderní léčbu. Kdo a kdy však stanoví pravidla, která léčba a kterým pacientům uhrazena bude? Tento problém by měla částečně řešit aktuálně připravovaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by měla zrychlit vstup inovativních léků a zároveň zajistit udržitelné financování. Zda nově připravovaná legislativa bude mít požadovaný efekt, a i pacientky s rakovinou vaječníků se dostanou k moderní léčbě bez dlouhého čekání, ukáže až praxe.

 


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz