Prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., onkogynekolog, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Převážnou většinu případů rakoviny děložního čípku (odborně karcinomu děložního hrdla) způsobuje lidský papilomavirus (HPV). 

Jde o častou infekci, která se přenáší při intimním kontaktu. U většiny populace je infekce HPV eliminována přirozenou obranyschopností. Dojde-li z nějakého důvodu k dlouhodobému přetrvávání viru v těle, pak narůstá riziko vzniku přednádorových změn a následně i rakovinového nádoru. Díky znalostem o původci a možnostem detekovat a léčit předrakovinová stadia je rakovina děložního čípku onkologickým onemocnění s nejlepšími možnostmi prevence. Ty zahrnují ochranu proti samotnému vzniku infekce HPV pomocí očkování a aktivní vyhledávání přednádorových změn na děložním čípku během gynekologických preventivních kontrol.

Hlavní úloha očkování spočívá ve vytvoření ochranných protilátek proti původci rakoviny děložního čípku – lidskému papilomaviru s cílem zabránit jeho vniknutí do těla. Zásadní význam má proto očkování v populaci dívek a chlapců, kteří ještě nezahájili svůj pohlavní život. V souladu s tímto faktem je v ČR z prostředků veřejného zdravotnictví plně hrazeno očkování dívek a chlapců mezi 13. a 14. rokem života. Dostupné vakcíny chrání proti nejčastějším původcům rakoviny děložního čípku, nikoli však proti všem, a proto i očkované ženy musí dále docházet na preventivní gynekologické kontroly. Očkování je možné realizovat rovněž i u sexuálně aktivních žen bez ohledu na věk, ale zvážení přínosu musí být přísně individuální.

Gynekologické preventivní kontroly jsou u nás realizovány v ročních intervalech a jejich součástí je i aktivní vyhledávání přednádorových změn na děložním čípku označované jako skrínink rakoviny děložního čípku. Jeho základem je vyhodnocení stěru buněk z děložního čípku. Citlivost tohoto vyšetření narůstá s pravidelností opakování a nízká účast žen na pravidelných kontrolách je hlavním důvodem dlouhodobé nepřiměřeně vysoké frekvence rakoviny děložního čípku v ČR. Nejvíce se neúčast dotýká populace žen nad 50 let, kde je také každoročně zaznamenáváno nejvíce pokročilých případů, obvykle s velmi omezenou šancí na úplné vyléčení.

Změny by do techniky vyhledávání přednádorových změn ráda vnesla aktuálně probíhající studie LIBUŠE. Jejím cílem je ověřit využití testu na průkaz genetické informace HPV v buňkách děložního čípku jako nového nástroje pro vyhledávání předrakovinových změn. Test má význam až v populaci žen starších 30 let, protože u mladších žen je většina infekcí přechodných a sama odezní. Dosavadní výsledky potvrzují závěry zahraničních studií a ukazují, že test je výrazně citlivější než cytologický stěr. Důležitým faktem, je ale především negativní predikce testu – negativita testu je totiž mimořádně spolehlivou informací o velmi nízkém riziku rozvoje rakoviny děložního čípku dokonce v několika dalších letech. Naopak pozitivita testu je rizikovým faktorem a vede k dalšímu vyšetření pacientky. Test na detekci HPV zatím není hrazen zdravotními pojišťovnami, ženy jej však mohou využít v rámci hrazené péče.

Za ideální situace – dokonalé proočkovanosti dětské populace, vysoké účasti dospělých žen všech věkových kategorií na gynekologických kontrolách a při využití moderních testů by teoreticky mohla být rakovina děložního čípku raritním onemocněním.


Ing. Veronika Cibulová
Ing. Veronika Cibulová

Tajemnice pacientské organizace Veronica, z.ú., která pro vás spravuje webové stránky. Pokud se s námi chcete spojit, piště, prosím, na e-mail
info@pacientska-organizace.cz