MUDr. Ivo Blšťák

vedoucí lékař Onkogynekologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

"Založení pacientské organizace pro ženy s gynekologickými malignitami považuji za velice záslužnou a prospěšnou aktivitu, která vhodně doplní dosavadní systém péče o ženy se zhoubnými nádory."

"Péče o tyto pacientky je multidisciplinární záležitost, počínaje stanovením histologické diagnózy, přes naplánování vhodné léčby a pooperační sledování. V akreditovaných onkogynekologických centrech je součástí týmu také psycholog. Celý tým se snaží podrobně vysvětlit všechny okolnosti související s léčbou, stejně je pro ženy povzbuzující, když mají možnost podělit se o své starosti a pochybnosti s jinými pacientkami, z nichž řada z nich je úspěšně vyléčená. Informace takto získané jsou rozhodně objektivnější než anonymní informace na internetových diskuzních fórech. Velký význam vidím také na poli prevence, řada pacientek přichází stále v pokročilých fázích onemocnění, protože nechodí na preventivní prohlídky."

Kdo jsme a co děláme?

Veronica, zapsaný ústav

Správní rada

JUDr. Šárka Špeciánová,
JUDr. Tomáš Sejkora Ph.D,
doc. JUDr. Michael Kohajda Ph.D.,
PhDr. Šárka Slabá Ph.D.,
MUDr. Lukáš Dostálek

Ředitelka

Mgr. Iva Schimiková

Zakladatelka

Mgr. Petra Adámková

Cíle pacientské organizace Veronica, z.ú.

 1. Systematická edukace široké veřejnosti, pacientek a jejich rodin o onkogynekologických onemocněních (zhoubná onemocnění vulvy, cervixu, ovárií, endometria a onemocněních souvisejících s genetickou mutací BRCA).
 2. Pořádání kampaní na podporu prevence onkogynekologických onemocnění.
 3. Vytvoření a provoz Pacientské linky důvěry.
 4. Vytváření příležitostí pro výměnu názorů mezi pacientkami, lékaři i zúčastněnými institucemi v rámci rozhodovacího procesu úhrady léčby pacientek s onkogynekologickým onemocněním . Naší snahou je zajistit pacientkám včasný přístup k individualizované efektivní inovativní léčbě dle současných vědeckých poznatků a dostupnost léčby ve stádiu onemocnění, ve kterém je léčba nejefektivnější.
 5. Budování vztahů a spolupráce se zahraničními pacientskými organizacemi.
 6. Praktická podpora pacientek ve zvládání každodenních obtíží, které onemocnění přináší.
 7. Pořádání peer-to-peer seminářů "pacientky pacientkám".
 8. Poskytování podpory pacientkám, vytvoření skupiny vzájemné podpory, spolupráce pacientek v jednotlivých onkogynekologických centrech. Podpora pacientek k vytvoření sítě center pro další pacientky s cílem předávání si vzájemných zkušeností.
 9. Spolupráce při přípravě výzkumných projektů.
 10. Zapojení se do činnosti odborných komisí či společností se zaměřením na medicínské, legislativní a etické aspekty péče o pacientky s onkogynekologickým onemocněním.
 11. Podpora onkogynekologického výzkumu a edukace pacientek o zapojení do tohoto výzkumu