MUDr. Petr Valha, Ph.D.

vedoucí Onkogynekologického centra na gynekologicko-porodnickém oddělení
Nemocnice České Budějovice

"Léčíme člověka, ne jenom jeho onemocnění."

Podle mého názoru by pacientská organizace měla poskytnout programy na podporu nejen pacientky, ale i její rodiny před, v průběhu i po léčbě.  Tyto programy by měly obsahovat:

 • problematiku sociálních dopadů léčby (např.: sexuální dysfunkce a partnerský život po léčbě, stomické pomůcky versus divadlo, kino)
 • následný návrat do běžné společnosti (např. paruky, kadeřnictví, udržování vzhledu a módy)
 • odbornou konzultaci v oblasti nutrice (jídelníčky, recepty při nechutenství, atd )
 • pohybové aktivity a rehabilitace, tipy na vhodnou dovolenou po léčbě, u sportovně a soutěživě laděných jedinců závody včetně podpory a zapojení rodin a médií atd.
 • psychosociální podporu, a to zejména u mladých pacientek s nesplněnými reprodukčními požadavky.
 • právní a finanční poradenství stran životního pojištění, spoření a úprava majetkových poměrů po léčbě, uzavírání smluv s pojišťovnou a stigma rakoviny atd.
 • Pro zvídavé jedince možnost populárně-naučných přednášek o jejich konkrétním onemocnění (historie, současnost a trendy v léčbě)
 • Genetické konzultace, doporučení center k testaci

Kdo jsme a co děláme?

Veronica, zapsaný ústav

Správní rada

JUDr. Šárka Špeciánová,
JUDr. Tomáš Sejkora Ph.D,
doc. JUDr. Michael Kohajda Ph.D.,
PhDr. Šárka Slabá Ph.D.,
MUDr. Lukáš Dostálek

Ředitelka

Mgr. Iva Schimiková

Zakladatelka

Mgr. Petra Adámková

Cíle pacientské organizace Veronica, z.ú.

 1. Systematická edukace široké veřejnosti, pacientek a jejich rodin o onkogynekologických onemocněních (zhoubná onemocnění vulvy, cervixu, ovárií, endometria a onemocněních souvisejících s genetickou mutací BRCA).
 2. Pořádání kampaní na podporu prevence onkogynekologických onemocnění.
 3. Vytvoření a provoz Pacientské linky důvěry.
 4. Vytváření příležitostí pro výměnu názorů mezi pacientkami, lékaři i zúčastněnými institucemi v rámci rozhodovacího procesu úhrady léčby pacientek s onkogynekologickým onemocněním . Naší snahou je zajistit pacientkám včasný přístup k individualizované efektivní inovativní léčbě dle současných vědeckých poznatků a dostupnost léčby ve stádiu onemocnění, ve kterém je léčba nejefektivnější.
 5. Budování vztahů a spolupráce se zahraničními pacientskými organizacemi.
 6. Praktická podpora pacientek ve zvládání každodenních obtíží, které onemocnění přináší.
 7. Pořádání peer-to-peer seminářů "pacientky pacientkám".
 8. Poskytování podpory pacientkám, vytvoření skupiny vzájemné podpory, spolupráce pacientek v jednotlivých onkogynekologických centrech. Podpora pacientek k vytvoření sítě center pro další pacientky s cílem předávání si vzájemných zkušeností.
 9. Spolupráce při přípravě výzkumných projektů.
 10. Zapojení se do činnosti odborných komisí či společností se zaměřením na medicínské, legislativní a etické aspekty péče o pacientky s onkogynekologickým onemocněním.
 11. Podpora onkogynekologického výzkumu a edukace pacientek o zapojení do tohoto výzkumu