prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Olomouc

"Fandíme vaší aktivitě a budeme nadále rádi spolupracovat."

"V oblasti léčby zhoubných gynekologických nádorů dosahujeme výborných výsledků. Našim cílem je ale komplexní péče o pacientku, která zahrnuje také edukaci a psychologickou podporu v tak náročné životní situaci. Smyslem pacientské organizace, která jistě doplňuje péči zdravotníků, je vzájemné sdílení zkušeností pacientek, jejich blízkých a přátel. Nemocná tak nabývá jistoty, že v těžkých chvílích nemusí být sama.Jak tomu bývá v jiných oborech, kde pacientské organizace fungují již řadu let, očekáváme i od této podporu také v oblasti prevence nádorových onemocnění a vzdělávání nejen pacientek samotných, ale i obecné veřejnosti. Nejen pacientky, ale i jejich nejbližší okolí potřebuje pomoc, která jim ukáže, jak se v tak těžké životní situaci zachovat, na co se soustředit a kde hledat oporu."

Kdo jsme a co děláme?

Veronica, zapsaný ústav

Správní rada

JUDr. Šárka Špeciánová,
JUDr. Tomáš Sejkora Ph.D,
doc. JUDr. Michael Kohajda Ph.D.,
PhDr. Šárka Slabá Ph.D.,
MUDr. Lukáš Dostálek

Ředitelka

Mgr. Iva Schimiková

Zakladatelka

Mgr. Petra Adámková

Cíle pacientské organizace Veronica, z.ú.

 1. Systematická edukace široké veřejnosti, pacientek a jejich rodin o onkogynekologických onemocněních (zhoubná onemocnění vulvy, cervixu, ovárií, endometria a onemocněních souvisejících s genetickou mutací BRCA).
 2. Pořádání kampaní na podporu prevence onkogynekologických onemocnění.
 3. Vytvoření a provoz Pacientské linky důvěry.
 4. Vytváření příležitostí pro výměnu názorů mezi pacientkami, lékaři i zúčastněnými institucemi v rámci rozhodovacího procesu úhrady léčby pacientek s onkogynekologickým onemocněním . Naší snahou je zajistit pacientkám včasný přístup k individualizované efektivní inovativní léčbě dle současných vědeckých poznatků a dostupnost léčby ve stádiu onemocnění, ve kterém je léčba nejefektivnější.
 5. Budování vztahů a spolupráce se zahraničními pacientskými organizacemi.
 6. Praktická podpora pacientek ve zvládání každodenních obtíží, které onemocnění přináší.
 7. Pořádání peer-to-peer seminářů "pacientky pacientkám".
 8. Poskytování podpory pacientkám, vytvoření skupiny vzájemné podpory, spolupráce pacientek v jednotlivých onkogynekologických centrech. Podpora pacientek k vytvoření sítě center pro další pacientky s cílem předávání si vzájemných zkušeností.
 9. Spolupráce při přípravě výzkumných projektů.
 10. Zapojení se do činnosti odborných komisí či společností se zaměřením na medicínské, legislativní a etické aspekty péče o pacientky s onkogynekologickým onemocněním.
 11. Podpora onkogynekologického výzkumu a edukace pacientek o zapojení do tohoto výzkumu