Pacientský seminář 17. prosince 2018

v knihovně na gynekologicko - porodnické klinice u Apolináře

Předvánoční odpoledne na Gynekologicko - porodnické klinice v Praze. Vyslechli jste si přednášky pana profesora Slámy o nové HPV testaci, paní doktorky Rusinové o podpůrné a paliativní péči, paní doktorky Vrzáčkové o sexuálním zdraví, Lenky Křižanové o výživě při chemoterapii a pana doktora Dostálka o jeho misi s Lékaři bez hranic v Somálsku. V brzké době zde přibudou i videa z přednášek, aby se mohli vzdělat či potěšit i ty z vás, kterým zdraví nedovolilo dorazit.

Záznam z přednášek

Zde je slíbený záznam některých přednášek, které zazněly na pacientském předvánočním setkání. Sdělení paní doktorky Rusinové, paní doktorky Vrzáčkové a Lenky Křižanové. Věříme, že se rádi zaposloucháte do jejích slov ze záznamu jako připomenutí našeho milého setkání.

VĚŘÍME, ŽE PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ A DOBRÁ NÁLADA POMÁHAJÍ UZDRAVOVAT

Veronica, z.ú. je hrdý člen evropské pacientské organizace ENGAGe