Setkání pacientek a přátel pacientské organizace Veronica

srpen 2018 v knihovně gynekologicko-porodnické kliniky
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Poslední srpnový čtvrtek (2018) se setkali pacientky a přátelé pacientské organizace Veronica na půdě gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V komorním prostředí knihovny si dámy vyslechly přednášku JUDr. Šárky Špeciánové, členky správní rady, na téma aktivní účasti pacientů v etických komisích.

Popsala důvody, proč je výhodou, aby pacienti připomínkovali např. informovaný souhlas, který je nedílnou součástí klinických studií.

Jejich předchozí zkušenosti s onemocněním mohou významně přispět např. ke srozumitelnosti textů, které jsou pacientům předkládány.

Ředitelka pacientské organizace, Mgr. Iva Schimiková mluvila o klinických studiích a seznámila přítomné s jednotlivými fázemi klinické studie a s výhodami, které pro pacientky účast ve studii představuje.

Onkogynekologa MUDr. Lukáše Dostálka, jsem požádala o sdělení na téma testování genetických mutací BRCA1 a BRCA2.

VĚŘÍME, ŽE PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ A DOBRÁ NÁLADA POMÁHAJÍ UZDRAVOVAT

Veronica, z.ú. je hrdý člen evropské pacientské organizace ENGAGe